Poznaj moje Metody pracy

ETAPY

Projektowanie wnętrza to bardzo złożony proces, który obejmuje przygotowanie modeli koncepcyjnych, wizualizacji oraz rysunków technicznych dla wykonawcy. Ważny jest także dobór odpowiednich materiałów i zestawienie produktów z ich wycenami. Zapoznaj się z moimi metodami pracy.

PROJEKT WNĘTRZA

1 Etap

Koncepcyjny

Obrazek 16 Obrazek 17

Projekt koncepcyjny jest pierwszym etapem, jaki obejmuje proces projektowania wnętrz. W pierwszej kolejności dokonuje pomiarów pomieszczeń lub jeśli dopiero powstają będziemy pracować na projekcie budowlanym. To właśnie w tym czasie przeprowadzam ok. 2h ankietę aby Państwa lepiej poznać i przeanalizować Państwa potrzeby. Projektowanie wnętrz rozpoczynam zatem od spotkania i wsłuchania się w to, co jest dla Państwa ważne.

Następnie na podstawie wymiarów przygotowuje propozycję układów pomieszczeń. W momencie mogą Państwo zobaczyć układy koncepcyjne w białym modelu 3D.  Zawiera rozmieszczenie sprzętów, mebli, propozycję oświetlenia oraz ewentualne zmiany w układzie ścian. Następnie dopracujemy ten wstępny model, aby zdecydować o przystąpieniu do realizacji tak zaprojektowanego wnętrza.

PROJEKT WNĘTRZA

2 Etap

Stylistyczny

Obrazek 16 Obrazek 17

W tym momencie będziemy ustalać jak będzie wyglądało Państwa projektowane wnętrze. Na tym etapie przedstawią mi Państwo swoje inspiracje – mogą być to wycinki z gazet, materiały znalezione w internecie czy nawet konkretne rzeczy, które spotkaliście u znajomych lub podczas urlopu.

Pomogę w doborze konkretnych materiałów, mebli i sprzętu. Materiały proponowane do projektowanego wnętrza wspólnie obejrzymy i zestawimy. Będziemy pracować według pomieszczeń i wspólnie tworzyć księgę wybranych produktów i tekstur w oparciu o kosztorysy.

W białym modelu 3d rozmieszczę meble i materiały. Następnie będą mogli Państwo ponownie przeanalizować projekt wnętrza i zdecydować o przystąpieniu foto realistycznych wizualizacji.

PROJEKT WNĘTRZA

3 Etap

Wykonawczy

Obrazek 16 Obrazek 17

Etap wykonawczy polega na sporządzeniu szczegółowej dokumentacji technicznej, która zostanie przekazana w formie wydrukowanych rysunków technicznych, wizualizacji, próbek materiałów, szczegółowego kosztorysu z ofertami oraz kartami technicznymi produktów.

Przekazanie dokumentacji odbywa się wraz z podsumowaniem i omówieniem całego procesu projektowego z Państwem. Podczas realizacji projektu omawiamy go z wykonawcami aby ułatwić realizację projektu wnętrza.

Wybierz projekt

Obrazek 15
Obrazek 15
Obrazek 15